Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Survey the reproductive failure of female pigs based on slaughterhouse in CanTho City

Từ khóa:

Cơ quan sinh dục, heo nái, bất thường, lò mỗ, Cần Thơ

Keywords:

Reproductive organs, female pigs, reproductive abnormalities, slaughterhouse, Can Tho

ABSTRACT

Reproductive organs of female pigs were collected from slaughterhouse in Can Tho city to determine the type of various fertility disturbances. A total of 328 reproductive organs of female pigs were examined. The following findings were recorded: reproductive abnormalities 11%, maldeveloped ovaries 6.11%, obstruction of oviduct and uterine disorder 1.83%. In abnormal ovaries, the result also showed that incidence of maldeveloped single ovary was 53.57% higher than maldeveloped multiple ovaries (17.86%), congenital anomalies of single and multiple ovary (3.57% and 7.14%), single ovarian cysts (7.14%), multiple ovarian cyst (3.53%).

TóM TắT

Cơ quan sinh dục của heo nái sau giết mổ tại lò mổ thành phố Cần Thơ được thu thập để xác định các dạng bất thường xuất hiện trên heo nái. Qua kiểm tra 328 cơ quan sinh dục heo nái, có 36 heo xuất hiện những bất thường trên cơ quan sinh dục chiếm tỷ lệ 11% với các dạng bất thường như buồng trứng không phát triển, buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung kém phát triển và viêm tử cung. Trong đó, buồng trứng kém phát triển chiếm tỷ lệ cao nhất 6,11%, kế đến là ống dẫn trứng kém phát triển và tử cung kém phát triển cùng chiếm tỷ lệ 1,83%. Đối với bất thường ở buồng trứng, kết quả còn cho thấy bất thường ở buồng trứng trong trường hợp kém phát triển ở một bên chiếm tỷ lệ cao 53,57% và kém phát triển ở cả 2 bên chiếm tỷ lệ thấp hơn 17,86%. Buồng trứng không phát triển ở 1 và 2 bên chiếm tỷ lệ lần lượt là 3,57% và 7,14%. Kết quả u nang noãn và u nang hoàng thể xảy ra ở một bên buồng trứng cùng chiếm tỷ lệ 7,14%. U nang noãn ở hai bên buồng trứng chiếm 3,53%. Không phát hiện trường hợp u nang hoàng thể xảy ra ở cả hai bên buồng trứng.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...