Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 143-147

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát các mức bổ sung tỏi (Allium sativum L.) trong khẩu phần cơ sở lên đáp ứng miễn dịch của chim trĩ đối với vaccine phòng bệnh Newcastle. Các chim trĩ một ngày tuổi (n=90) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm ba nghiệm thức với ba lần lặp lại. Chim trĩ ở nghiệm thức T0 không được bổ sung tỏi tươi trong khẩu phần cơ sở. Chim trĩ ở nghiệm thức T1 và T2 được bổ sung lần lượt 1 và 2% tỏi tươi trong khẩu phần cơ sở. Thí nghiệm kéo dài 12 tuần. Tất cả chim trĩ được chủng vaccine chống virus gây bệnh Newcastle vào lúc 7, 21 và 60 ngày tuổi. Sáu mẫu máu được lấy từ mỗi nghiệm thức vào lúc 49, 74 và 81 ngày tuổi. Mức kháng thể trong huyết thanh chống lại virus gây bệnh Newcastle được xác định bằng xét nghiệm HI. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu giá kháng thể của chim trĩ vào lúc 74 và 81 ngày tuổi ở nghiệm thức T1 và T2 cao hơn đáng kể so với hiệu giá kháng thể của chim trĩ ở nghiệm thức T0. Bổ sung tỏi tươi vào khẩu phần cơ sở làm tăng hiệu giá kháng thể chống lại virus gây bệnh Newcastle ở chim trĩ được chủng vaccine phòng bệnh Newcastle.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...