Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về

 

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/07/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Investigation on ctx-m, tem and shv genes in esbl producing Escherichia coli isolated from chickens in Tra Vinh province

Từ khóa:

Escherichia coli, ESBL, SHV, TEM, CTX -M, Gà, Trà Vinh

Keywords:

E. coli, ESBL, SHV, TEM, CTX-M, chickens, Tra Vinh province

ABSTRACT

This study was carried out to determine the presence of CTX-M, TEM and SHV genes in E. coli ESBL and antimicrobial susceptibility of ESBL-producing E. coli isolated from liver, meat, lung and feces of 110 chickens collected from chicken households in Tra Vinh province by the combination disc methods (CLSI, 2014). The results showed that 65,45% (72/110) of chickens contained ESBL E. coli. 231 ESBL E. coli isolates were selected for the investigation of their susceptibility to 13 antimicrobial agents by the disc diffusion method. Resistance was most frequently observed to ampicillin (96,10%), cefaclor and trimethoprim + sulfamethoxazole (93,94%), cefuroxime (90,91%), streptomycin (85,28%), gentamicin (70,13%). However, the isolates were still sensitive to fosfomycin (91,77%), norfloxacin (74,03%) and ofloxacin (71,43%).  Thirty multidrug-resistant ESBL E.coli isolates were selected for the determination of β-lactamase coding CTX-M, TEM, SHV genes by polymerase chain reaction. The result showed that CTX-M and TEM genes were frequently detected in the tested isolates (93,33% and 90%, respectively) and the SHV gene was detected at 16.66%. This is the first report for E. coli ESBL isolated from chickens in Tra Vinh province.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện để khảo sát sự hiện diện của gen bla CTX-M, bla TEM và bla SHV ở vi khuẩn E. coli mã hóa β-lactamase phổ rộng ESBL và kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh. E. coli sinh ESBL được phân lập từ gan, thịt, phổi và phân của 110 con gà xuất thịt từ các hộ chăn nuôi gà ở tỉnh Trà Vinh bằng phương pháp đĩa kết hợp (CLSI, 2014). Kết quả có 65,45% (72/110) gà khảo sát dương tính với E. coli sinh ESBL. Trong đó, tỷ lệ hiện diện của E. coli sinh ESBL trên mẫu phân là cao nhất (65,45%), kế đến là mẫu phổi (13,63%), thấp nhất là mẫu thịt (2,72%) và không phát hiện E. coli sinh ESBL trên mẫu gan. 231 chủng E. coli sinh ESBL được chọn để kiểm tra tính nhạy cảm đối với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả cho thấy các chủng của E. coli sinh ESBL đề kháng cao với ampicillin (96,10%), cefaclor và trimethoprim + sulfamethoxazole (93,94%), cefuroxime (90,91%), streptomycin (85,28%), gentamicin (70,13%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này còn nhạy cảm đối với fosfomycin (91,77%), norfloxacin (74,03%) và ofloxacin (71,43%). 30 chủng đa kháng được chọn để xác định các gen CTX-M, TEM và SHV mã hóa β-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết quả gen CTX-M và TEM hiện diện phổ biến trong các chủng vi khuẩn được kiểm tra (lần lượt là 93,33% và 90%). Gen SHV hiện diện với tỷ lệ thấp 16,66%. Đây là những kết quả đầu tiên về E. coli sinh ESBL phân lập từ gà tại tỉnh Trà Vinh.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...