Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
67 (2022) Trang: 64-72
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định tiềm năng đất đai và phân vùng thích nghi cho các mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu tiến hành sử dụng phương pháp theo FAO (1976) để đánh giá thích nghi tự nhiên và phân hạng thích nghi cho từng kiểu sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Trần Văn Thời có 11 nhóm đất chính: Đất phù sa phát triển có tầng mặt < 20 cm; Đất phù sa phát triển có tầng mặt > 20 cm; Đất phù sa nhiễm mặn có tầng mặt < 20 cm; Đất phù sa nhiễm mặn có tầng mặt dày > 20 cm; Đất phèn tiềm tàng nông; Đất phèn tiềm tàng sâu; Đất phèn tiềm tàng nông nhiễm mặn; Đất phèn tiềm tàng sâu nhiễm mặn; Đất phèn hoạt động trung bình; Đất phèn hoạt động nặng, giàu hữu cơ; Đất phèn hoạt động trung bình nhiễm mặn. Huyện Trần Văn Thời có 19 đơn vị đất đai được chia thành 7 vùng thích nghi I, II, III IV, V, VI, và VII. Có 7 kiểu sử dụng đất đai thích nghi trung bình đến thích nghi cao với điều kiện của huyện gồm: lúa 2 vụ, 2 lúa-màu, lúa + cá, cây ăn trái + cá, lúa-tôm, chuyên canh tôm, và rừng.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...