Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 7-11
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá về hình thái và tính chất lý - hóa học đất của 02 hệ thống canh tác cam Sành. Hai kiểu lập liếp được chọn với thời gian lập liếp khác nhau là 04 năm (lúa-cam) và 30 năm (dừa-cam). Khảo sát được thực hiện vào tháng 5/2020, tại ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy 02 phẫu diện đất: tầng canh tác độ dày khoảng 30 cm, sa cấu là sét pha thịt, không có sự hiện diện của tầng phèn hoạt động hoặc chứa vật liệu sinh phèn. So với mô hình lúa-cam, do thời gian lập liếp của đất mô hình dừa – cam lâu năm hơn nên đưa đến sự suy giảm về hàm lượng lân dễ tiêu, chất hữu cơ trong đất. Ngoài ra, sự giảm thấp các bazơ bão hòa trong đất trồng dừa-cam cho thấy đất có thời gian lập liếp lâu hơn sẽ đến sự rửa trôi có ý nghĩa đối với các cation kiềm trong đất.

Từ khóa: cam sành, đất lập liếp, lý – hóa học đất, phẫu diện đất

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...