Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 29-35
Tạp chí: Plant, Soil and Environment

This study investigated the influence of soil undergoing different crop rotations on the CH4, CO2 emissions, and decomposition of rice straw. The studied soil undergoing crop rotation systems were rice-rice-rice (SR) and baby corn-rice-mungbean (SB). Two main microcosm set-ups: anaerobic (SR-AN, SB-AN) and aerobic (SR-AE, SB-AE) conditions. Litter bags containing rice stems were inserted into the soil and recollected at different time points for chemical analysing and the gas sampling was collected to measure the CO2 and CH4 emissions. The results indicated that the total carbon (TC) decreased around 30%, and the TC removal in anaerobic was significantly higher than in aerobic conditions. The residue cellulose content varied in a range from 68.2% to 78.6%, while the hemicellulose content varied from 57.4% to 69.3% at day 50 after incorporation. There were no significant differences in the total nitrogen removal, cellulose, hemicellulose, and lignin contents among the microcosm set-ups. CO2 emission increased in all the microcosm set-ups with the treatments without rice straw (CTSR, CTSB) in both aerobic and anaerobic conditions. CH4 release in the SR-AN treatments did not differ significantly compared with the SB-AN treatments. This study confirmed that the decomposition of rice straw residues is faster in the anaerobic paddy soil condition compared to the aerobic crop rotation condition

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...