Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 26-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/08/2018
Ngày nhận bài sửa: 26/10/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Designing automatic paper folder used in documentary activities

Từ khóa:

Mạch điều khiển arduino, máy gấp giấy, vi điều khiển

Keywords:

Arduino control circuit, automatic paper folding machine, microcontroller

ABSTRACT

Activities for folding a large number of A4 paper sheets such as competition notice, university offer letter, and tax assessment are taking of time and boring. Therefore, if an automatic paper folding machine utilized for those is really convenient for both staff and management departments as well. In this work, a solution for designing an automatic paper folding machine is proposed to improve the aforementioned activities. It consists of two main components: a mechanical mechanism for paper folding and a control circuit for controlling all proccesses of the machine. In addition, this machine can count and display a number of folded paper sheets on a liquid crystal display. It can fold an A4 paper sheet (21 cm × 29.7 cm) into three equal parts. The folded paper sheet could be put into an envelop in which recievers’ name and address shown in a transparent plastic frame. This solution could help to reduce boring documentary activities (i.e., printing recievers’ name and address and folding paper sheets) and increase the labour capacity. The testing results show that the designed machine stably operates with the obtained capacity of 960 sheets per hour. From the obtained results, the authors strongly suggest to use this machine for the documentary activities at high schools, universities, tax management departments, and insurance companies in Vietnam.

TÓM TẮT

Các hoạt động gấp giấy với số lượng lớn như giấy báo thi, giấy báo trúng tuyển, giấy báo thuế,… mất nhiều thời gian và nhàm chán. Do đó, nếu có máy gấp giấy hỗ trợ công tác này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả nhân công và cơ quan quản lý. Trong nghiên cứu này, một giải pháp thiết kế máy gấp giấy tự động được đề xuất để hỗ trợ các công tác nêu trên. Máy bao gồm hai bộ phận chính: cơ cấu cơ khí để kéo và gấp giấy, mạch điều khiển để điều khiển tất cả các hoạt động của máy. Hơn nữa, máy có thể đếm và hiển thị số tờ đã được gấp trên màn hình tinh thể lỏng LCD (Liquid Crystal Display). Máy có thể gấp khổ giấy A4 (21 cm × 29.7 cm) thành ba phần đều nhau. Giấy sau khi in được gấp làm ba và có thể đặt trong bì thư với tên và địa chỉ người nhận được đặt ở vị trí màng nhựa trong suốt. Giải pháp này có thể giúp giảm thiểu công việc văn thư nhàm chán (in tên, địa chỉ và gấp giấy) và tăng năng suất lao động. Kết quả chạy thử nghiệm cho thấy, máy hoạt động ổn định và đạt năng suất 960 tờ/giờ. Với kết quả đạt được, nhóm tác giả mạnh dạn đề xuất áp dụng máy này vào công tác văn thư tại các trường học, các cơ quan thuế hay bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Dũng, Đoàn Toại Nghiêu và Nguyễn Phước Lộc, 2019. Thiết kế máy gấp giấy tự động hỗ trợ công tác văn thư. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2A): 26-32.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 17-26
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-30
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 263-272
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 273-282
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 30-36
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 46-55
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 67-74
Tải về
(2021) Trang: 186-197
Tạp chí: International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)
(2021) Trang: 663-668
Tạp chí: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
(2019) Trang: 18-22
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2019) Trang: 407-409
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2018) Trang: 1418-1423
Tạp chí: The 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018)
(2016) Trang: 1112-1117
Tạp chí: 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
15 (2015) Trang: 1827-1832
Tạp chí: 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015)
2015 (2015) Trang: 171-176
Tạp chí: 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...