Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-13
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/08/2018
Ngày nhận bài sửa: 30/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Designing the rice flour cutting machine and producing flour pearls for traditional rice flour villages

Từ khóa:

Làng nghề truyền thống, máy cắt bột, vi điều khiển, viên trân châu

Keywords:

Flour pearl, microcontroller, rice flour cutting machine, traditional village

ABSTRACT

The paper presents an automatically cutting solution for wet rice flour at traditional rice flour village in Vietnam. Rice sunk in water and grinded into rice flour liquid is compressed and cut into smaller flour blocks. To make them easily dry and relatively uniform, an automatically cutting mechanism is proposed. According to experience of rice flour producers at the traditional rice flour village and practical tests, automatically cutting mechanism using a lead screw is proposed in this work. The testing results at My Tu traditional rice flour village show that the lead screw-based compression mechanism gives naturally uniform rice flour blocks. The average capacity of the designed machine is approximately 400 kg/day. To make the machine more flexible, a mechanism for producing flour pearls is integrated. A cutting frame for creating cylindrical flour bars is installed in the cutting machine. Each cylindrical flour bar is automatically cut and crumpled up flour pearls based on two rollers with the same direction but their different speeds. The practical results show that the proposed method should be applied at traditional rice flour villages in Mekong Delta area and Vietnam as well.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày một giải pháp thiết kế máy cắt bột tự động cho các làng nghề làm bột gạo nguyên liệu ở Việt Nam. Gạo sau khi ngâm và xay ra thành nước bột sẽ được tách nước, nén và cắt với kích thước định trước. Để phơi mau khô và tạo tính đồng đều cho bột nguyên liệu, cơ cấu cắt bột tự động được đề xuất. Từ kinh nghiệm của các hộ sản xuất bột tại các làng nghề và thử nghiệm thực tế, máy nén bột với cơ cấu vít-me được dùng trong nghiên cứu này. Kết quả thử nghiệm thực tế tại làng nghề huyện Mỹ Tú cho thấy, cơ cấu nén bột dùng vít-me cho bột đầu ra đồng đều và tự nhiên hơn. Năng suất trung bình của máy đạt xấp xỉ 400 kg/ngày. Ngoài ra để tạo tính linh hoạt cho máy cắt bột tự động này, một cơ cấu tạo các viên trân châu được tích hợp như một lựa chọn. Nếu muốn tạo viên trân châu, khung dao tạo khối bột hình trụ được sử dụng. Khối bột hình trụ này được cắt và tạo viên nhờ vào cơ cấu vo viên tự động sử dụng hai ru-lô quay cùng chiều nhưng khác tốc độ. Với kết quả đạt được, máy cắt bột tự động nên được đưa vào sử dụng tại các làng nghề làm bột ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Dũng Nguyễn Văn Chí Hiền, Hà Minh Trí, Lê Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Phước Lộc, 2019. Thiết kế máy cắt bột và tạo viên trân châu hỗ trợ các làng nghề sản xuất bột truyền thống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 1-13.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 17-26
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-30
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 26-32
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 263-272
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 273-282
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 30-36
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 46-55
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 67-74
Tải về
(2021) Trang: 186-197
Tạp chí: International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)
(2021) Trang: 663-668
Tạp chí: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
(2019) Trang: 18-22
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2019) Trang: 407-409
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2018) Trang: 1418-1423
Tạp chí: The 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018)
(2016) Trang: 1112-1117
Tạp chí: 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
15 (2015) Trang: 1827-1832
Tạp chí: 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015)
2015 (2015) Trang: 171-176
Tạp chí: 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...