Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03 (2017) Trang: 1-18
Tạp chí: Khoa học quản lý & kinh tế
Liên kết:

Để thành công trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc am hiểu về những lợi thế cạnh tranh là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp. Nghiên cứu này kiểm tra mối quan hệ giữa các lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Số liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát tiến hành trên 92 công ty sản xuất lương thực, thực phẩm Việt Nam. Mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM được sử dụng để phân tích dữ liệu và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy các lợi thế cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh. Trong đó, chất lượng, giao hàng và chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, tính linh hoạt có ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Điều này cho thấy, khi các lợi thế cạnh tranh (chất lượng, giao hàng và chi phí) được cải thiện, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng được cải thiện; trong khi việc cải thiện tính linh hoạt chỉ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc cải thiện chi phí.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 114-121
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 37-48
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 38-51
Tải về
(2022) Trang: 44-51
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 201-209
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
(2022) Trang: 288-294
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
20 (2021) Trang: 82-95
Tạp chí: Industrial Engineering & Management Systems
13 (2021) Trang: 240-274
Tạp chí: International journal of Applied Management Science
(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE)
28 (1) (2017) Trang: 84-125
Tạp chí: International Journal of Logistic Systems and Management
1 (2016) Trang: 354-361
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...