Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 4 tập 22 (2015) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Thú y chuyên để Thú y Thú nhỏ
Liên kết:

Một trong những bệnh gây nhiều thiệt hại cho đàn chó nuôi là bệnh đường tiêu hóa, trong đó nguyên nhân do vi khuẩn là khá phổ biến. Vi khuẩn E. coli, Proteus Salmonella khảo sát được phân lập từ 272 chó bệnh tiêu chảy. Kết quả kiểm tra tính đề kháng của các vi khuẩn này với 7 loại kháng sinh cho thấy, cả 3 vi khuẩn E. coli,  ProteusSalmonella đã đề kháng cao với ampicillin lần lượt là 95,24%, 79,17%, 83,33%, với tetracycline trong khoảng từ 50% - 79,17%.  Một số vi khuẩn phân lập trên thể hiện sự đa đề kháng với nhiều kiểu đa kháng đa dạng và phức tạp. Các kháng sinh norfloxacin, gentamycin và bactrim vẫn tác dụng tốt trong điều trị bệnh tiêu chảy ở chó do vi khuẩn E. coli, ProteusSalmonella gây ra tại thành phố Cần Thơ. 

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...