Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Liên kết:

Bài viết này sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên để ước lượng mức sẵn lòng trả (WTP) cho bảo hiểm con tôm và đề xuất mức phí hợp lý cho bảo hiểm con tôm tại Bạc Liêu. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 130 hộ nuôi tôm tại huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu trong năm 2014. Kết quả phân tích chỉ ra rằng có hơn 53,8% đáp viên sẵn lòng trả cho bảo hiểm với mức giá sẵn lòng trả trung bình trong khoảng từ 6,86 triệu đồng/1000m2/vụ đến 7,23 triệu đồng/1000m2/vụ. Giá trị WTP trung bình ước tính này cao hơn rất nhiều so với mức phí bảo hiểm thí điểm cho tôm tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kết quả này cho thấy chương trình đã có ảnh hưởng tích cực đến mức độ chấp nhận bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nuôi tôm của các hộ nông dân sau khi chương trình thí điểm kết thúc.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...