Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
31 (2022) Trang: 536-550
Tạp chí: Journal of Product and Brand Management

Abstract

Purpose

The purpose of this study is to explore how emotions felt by the public during a crisis influenced consumer loyalty intention and negative word-of-mouth (WOM). Considering the context-specific nature of emotions, the existing crisis emotions were further validated in a product consumption situation. Drawing on the theories of attribution and social sharing, a conceptual model, positing that crisis-specific emotions [attribution-independent, external-attribution-dependent (EAD) and internal-attribution-dependent (IAD) emotions] influenced negative WOM through behavioural intention, was constructed and empirically tested.

Design/methodology/approach

Data was collected from 240 Vietnamese consumers by using a scenario-based survey related to a fictional milk crisis.

Findings

The study findings showed that all but one crisis emotion had negative effects on both WOM and loyalty intention. Of these emotions, EAD and IAD were the strongest predictors of negative WOM and behavioural intention, respectively. It was also found that all crisis emotions significantly affected negative WOM through behavioural intention.

Originality/value

Although some efforts have been made to identify crisis emotions, the validity of the existing scales have not been affirmed in other crises related to product consumption situations. The results of the present study, thus, made contributions by enhancing an understanding of crisis emotions and their impacts on consumer loyalty intention and WOM communications.

 
Các bài báo khác
30 (2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
(2017) Trang: 941-944
Tạp chí: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) 2017 Marketing for Impact, Melbourne, Australia, 04-06 December 2017
(2017) Trang: 500-513
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE, JANUARY 13-14, 2017, Can Tho, Vietnam
(2015) Trang: 114-125
Tạp chí: Thương mại điện tử - Cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hội nhập quốc tế
(2015) Trang: 51-60
Tạp chí: Liên kết phát triển du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
1 (2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 11/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...