Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Quyển 2 (2021) Trang: 1087-1096
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, tại ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM,
Liên kết:

Bài viết này dựa trên nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu, nhằm mục
đích đánh giá hiện trạng phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Cồn Sơn, Cần Thơ. Kết quả
nghiên cứu cho thấy Cồn Sơn có tiềm năng nổi bật để thu hút khách du lịch như các vườn trái cây
sum suê theo mùa, nhiều loại bánh dân gian, các món ăn dân dã đậm chất miền Tây, hình thức
nuôi cá bè trên sông và nhiều hoạt động trãi nghiệm độc đáo khác. Tuy nhiên, còn một số khó
khăn trong quá trình phát triển DLCĐ ở Cồn Sơn như nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, cơ sở hạ
tầng – vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn hạn chế, sản phẩm du lịch còn trùng lắp với các điểm
du lịch khác, thiếu sự quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường, thu nhập của người dân từ hoạt động
du lịch chưa đáng kể, và sự yếu kém trong quảng bá du lịch. Để phát triển DLCĐ một cách hiệu
quả, chính quyền địa phương nên có chính sách đồng bộ để khắc phục những hạn chế nêu trên.
Từ khóa: Cồn Sơn, Cần Thơ, du lịch cộng đồng

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 133-142
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 47-58
Tải về
(2021) Trang: 137-149
Tạp chí: Istanbul International Modern Scientific Research Congress in Istanbul, Turkey, 4-5 June, 2021
(2021) Trang: 112-118
Tạp chí: 4th International Conference on Globalization & International Relations
(2018) Trang: 73-83
Tạp chí: the 2nd International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology
(2017) Trang: 297-309
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...