Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 297-309
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển
Liên kết:

Du lịch cộng đồng (DLCĐ) xuất hiện như một nhu cầu tất yếu nhằm hạn chế tác động tiêu cực của du lịch, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững khi những hoạt động phát triển du lịch trước đó được thực hiện chủ yếu với mục đích đơn thuần là kinh tế đã và đang đe dọa môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa bản địa. Đồng thời, DLCĐ cũng tạo cơ hội cho việc trao đổi kiến thức và văn hóa giữa khách du lịch và cộng đồng. Ở vùng Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL), loại hình DLCĐ đã được nhiều tỉnh áp dụng như Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, v.v. Riêng ở Cần Thơ, là trung tâm của cả ĐBSCL, cũng đang được đầu tư phát triển, trong đó Cồn Sơn được xem là một trong những nơi có tiềm năng về DLCĐ. Mô hình DLCĐ đang được xây dựng ở Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nhằm đưa DLCĐ trở thành một hướng đi cho việc phát triển bền vững. Mặc dù mô hình đang mang lại nhiều tác động tích cực nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Bài viết này nhằm phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển DLCĐ tại Cồn Sơn.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 133-142
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 47-58
Tải về
Quyển 2 (2021) Trang: 1087-1096
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, tại ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM,
(2021) Trang: 137-149
Tạp chí: Istanbul International Modern Scientific Research Congress in Istanbul, Turkey, 4-5 June, 2021
(2021) Trang: 112-118
Tạp chí: 4th International Conference on Globalization & International Relations
(2018) Trang: 73-83
Tạp chí: the 2nd International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...