Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 12 (2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được tiến hành từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020 tại Hậu Giang nhằm đánh giá hiệu quả mô hình nuôi heo và gà trên đệm lót sinh học. Nghiên cứu phỏng vấn ngẫu nhiên kết hợp phân tầng 120 nông hộ bao gồm mô hình nuôi heo và gà có và không sử dụng đệm lót sinh học. Thông qua phương pháp phân tích Crosstab, kiểm định T-test và thang đo Likert; kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học có tính thích hợp, tính khả thi, hiệu quả kinh tế, tác động xã hội và môi trường tốt cho nên mô hình này có tính bền vững cao. Mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học có tính thích hợp, tính khả thi kém, tính kinh tế và hiệu quả về môi trường chưa rõ rệt, có hiệu quả xã hội nhưng tính bền vững của mô hình thấp.

 
Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2020) Trang: 79-93
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2018) Trang: 157-165
Tạp chí: Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...