Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
Liên kết:

Sử dụng hợp lý tài nguyên nông nghiệp nói chung và tài nguyên nông hộ nói riêng có vai trò quan trọng giúp nông nghiệp ĐBSCL có thể thích ứng được với những thách thức của Biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở mỗi vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau ở ĐBSCL hình thành nên các nhóm nông hộ chính có các kiểu hoạt động sinh kế khác nhau. Việc tham gia các tổ chức xã hội, đa dạng hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp thâm canh các hoạt động sản xuất nông nghiệp phù hợp, đầu tư phương tiện cần thiết cho sản xuất là các yếu tố góp phần tăng thu nhập và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên nông hộ. Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi thì không đem lại hiệu quả ở vùng lũ và ven biển. Trong điều kiện này, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp để tạo ra việc làm và thu nhập là rất cần thiết bên cạnh chuyển dịch lao động nông thôn và cải thiện chất lượng lao động. Nhà nước cần có các giải pháp để hỗ trợ người dân như mở các lớp huấn luyện kỹ thuật sản xuất và quản lý tài nguyên nông hộ, đào tạo nghề, thành lập các tổ hợp tác phục vụ sản xuất, có chính sách giúp người dân tiếp cận nguồn vốn.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2020) Trang: 79-93
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2018) Trang: 157-165
Tạp chí: Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...