Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 12 (2021) Trang: 76-79
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Liên kết:

Đề tài được tiến hành từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2020 để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học của nông hộ tỉnh Hậu Giang. Kết quả điều tra từ 90 nông hộ bao gồm 45 hộ nuôi gà trên đệm lót sinh học và 45 hộ nuôi gà không theo đệm lót sinh học. Thông qua phương pháp kiểm định T-test, Crosstab và mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy hình thức nuôi gà trên đệm lót sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và mùi hôi, bụi, côn trùng và dịch bệnh lại thấp hơn nuôi gà truyền thống. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nuôi gà trên đệm lót sinh học là nông hộ có tập huấn, thông tin về mô hình, có kinh nghiệm và quy mô lớn.

 
Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2020) Trang: 79-93
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2018) Trang: 157-165
Tạp chí: Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...