Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 79-93
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
Liên kết:

Trước tình hình Dịch tả heo Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp, nghiên cứu này nhằm cung cấp giải pháp ổn định sinh kế cho nông dân nuôi heo. Nghiên cứu được thực hiện thông qua cách tiếp cận khung sinh kế bền vững, điều tra ngẫu nhiên 60 nông hộ có nuôi heo trong tháng 9 năm 2019 kết hợp phân tích thống kê mô tả và mô hình hồi quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy số nông hộ bị ảnh hưởng nhiều chiếm tỷ lệ 43,3%; số nông hộ ảnh hưởng ít chỉ chiếm 15% và số nông hộ không bị ảnh hưởng chiếm 41,7%. Đa số nông hộ nắm bắt thông tin về dịch tả heo Châu Phi trễ vào khoảng tháng 7 và tháng 8 chiếm tỷ lệ 88,9%. Giá heo hơi giảm từ 42 xuống  còn 25 nghìn đồng/kg heo hơi. Có 81,67% nông hộ chuyển đổi sinh kế, chủ yếu là nuôi gà an toàn sinh học và nuôi vịt siêu thịt. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển đổi hoạt động chăn nuôi của nông hộ là nông hộ còn heo, quy mô đàn heo, thời gian phát hiện dịch bệnh và số hoạt động sinh kế của nông hộ. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp như khuyến khích nông dân chuyển đổi sinh kế theo khuyến cáo địa phương, cần hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao sự tham gia của người dân vào các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi con vật mới; Hộ duy trì nuôi heo chỉ nên là hộ còn heo và hộ đã đầu tư lớn trong chăn nuôi heo, tiếp tục chủ động trong phòng dịch bệnh, cập nhật thông tin và thực hiện theo khuyến cáo của địa phương.

 
Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2018) Trang: 157-165
Tạp chí: Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...