Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
Liên kết:

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nhằm tăng năng suất, tăng chất lượng và giảm ô nhiễm môi trường. Liên kết sản xuất chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo lợi thế so sánh cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hiện nay có rất nhiều mô hình liên kết sản xuất đang hoạt động hết sức hiệu quả, bài viết này tổng hợp kết quả một số mô hình tiêu biểu như mô hình trồng lúa theo cánh đồng lớn, mô hình vườn nhãn kiểu mẫu, và mô hình hợp tác xã cam xoàn. Các kết quả nghiên cứu này đã minh chứng hiệu quả của liên kết sản xuất như tạo cơ hội nâng cao kỹ thuật sản xuất, tạo điều kiện nâng cấp chuỗi cung ứng vật tư, nâng cấp chuỗi giá trị nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tầm nhìn chiến lược cho nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững.

 
Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2020) Trang: 79-93
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2018) Trang: 157-165
Tạp chí: Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...