Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2022) Trang: 41-53
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nghề và tìm việc làm thêm của người lao động nông thôn, đề xuất một số giải pháp giải quyết chuyển đổi nghề và tìm việc làm thêm nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. Nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên 200 hộ gia đình ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2021. Các nhân tố có tác động đến quyết định chuyển đổi nghề và tìm việc làm thêm của người lao động nông thôn bao gồm: diện tích đất, số năm kinh nghiệm, số ngày nhàn rỗi trong năm, thu nhập/tháng, sức khỏe, đào tạo nghề, làm thuê nông nghiệp, trình độ học vấn, dân tộc. Các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện công tác giải quyết nhu cầu chuyển đổi nghề và tìm việc làm thêm cho người lao động: Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, giáo dục - đào tạo nghề phục vụ các khu công nghiệp và giải quyết việc làm theo hướng hiện đại, cải thiện thu nhập cho người lao động nông thôn, hỗ trợ các ngành nghề phi nông nghiệp, dịch vụ thương mại thu hút lao động nông nghiệp.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...