Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 10/2022 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Với mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng, sự hài lòng của thành viên tham gia hợp tác xã đối với các hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp. Nguồn số liệu được sử dụng trong đề tài bao gồm số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp từ việc điều tra trực tiếp 250 thành viên đang tham gia hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm định tính phù hợp các thang đo, phân tíchnhân tố khám phá (EFA).  Kết quả phân tích đã điều chỉnh, gom thành 8 nhân tố chính kết hợp với các đặt điểm thành viên để đưa vào phân tích mô hình hồi quy đa biến. Kết quả mô hình hồi quy có 8 nhân tố/biến ảnh hưởng sự hài lòng chung của thành viên đối với HTXNN bao gồm các nhân tố/biến: cán bộ quản lý (F1), cơ hội cải thiện thu nhập và việc làm (F2), mức độ tham gia của thành viên (F4), các lợi thế của hợp tác xã về thị trường (F5), hỗ trợ nhà nước (F6), cùng giải quyết khó khăn (F8), tham gia tập huấn (X3) và kinh nghiệm sản xuất (X5) tác động khác biệt thống kê mức độ 1%.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...