Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (013), năm thứ V, Quí III-2014 (2014) Trang: 24-30
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Liên kết:

BIOSAR-3ĐHCT (CuCl2. 2H2O) nồng độ 0,05 mM có khả năng kích kháng lưu dẫn giúp giống lúa nhiễm có khả năng chống bệnh Đạo ôn (Pyricularia grisea). Kết quả điều tra nông hộ sử dụng BIOSAR3-ĐHCT cho thấy: 22.5% số hộ nhận định rắng BIOSAR3-ĐHCT có hiệu quả giảm bệnh rất tốt, 46,8% có hiệu quả tốt và 28,7% có hiệu quả trung bình. Phân tích tài chính trong việc sử dụng BIOSAR3-ĐHCT giúp nông dân giảm được chi phí trừ bệnh và tổng chi phí đầu tư; tăng thu nhập, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Việc áp dụng BIOSAR3-ĐHCT đã làm giảm từ 1-2 lần phun thuốc trừ bệnh. Về môi tru76o72ng; hộ nông dân cho rằng BIOSAR3-ĐHCT rất an toản với môi trường, không gây ảnh hưởng đến thiên địch trên đồng ruộng, nguồn lợi thủy sản và sức khỏe con người.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...