Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
Liên kết:

BIOSAR-3 ĐHCT với họa chất chính là Clorua đồng (CuCl2 2H2O), nồng độ 0,05 mM, là chất có khả năng kích thích kháng lưu dẫn giúp giống lúa nhiễm bệnh có khả năng chống bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea). Số liệu được thu thu thập bao gồm các báo cáo và nghiên cứu của ngành nông nghiệp. Ngoài ra đề tài sử dụng số liệu sơ cấp từ việc điều tra trực tiếp 180 nông hộ sản xuất lúa tại 3 quận/huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Thới Lai của thành phố Cần Thơ có sử dụng và không sử dụng chất kích kháng Biosar-3 ĐHCT để xử lý hạt giống trước khi sạ và phun lên lá lúa vào 25 ngày sau khi sạ,

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những hộ phỏng vấn có áp dụng chất kích kháng vào sản xuất lúa thì 22,5% nông hộ nhận định rằng Biosar -3 ĐHCT có hiệu quả giảm bệnh rất tốt, 52,2% nông hộ cho là có hiệu quả tốt, 23,3% nông hộ cho rằng có hiệu quả trung bình. Tỷ lệ giảm bệnh đạo ôn thì có 26,7% nông hộ cho là giảm bệnh từ 51-70%, 54,4% nông hộ cho rằng giảm từ 71-90%, hiệu quả làm giảm áp lực bệnh đạo ôn lá rất tốt. Kết quả phân tích hiệu quả tài chính qua 3 năm (6 vụ) cho thấy Biosar-3 ĐHCT giảm được chi phí trừ bệnh và tổng chi phí đấu tư, tăng thu nhập, tăng lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn.

Việc áp dụng Biosar-3 ĐHCT đã giảm được từ 1-2 lần phun thuốc trừ bệnh. Phân tích tác động về môi trường, đánh giá của nông hộ là Biosar- 3ĐHCT rất an toàn với môi trường, không gây ảnh hưởng đến thiên địch, thủy sản, sức khỏa người, động vật và không gây ô nhiễm nguồn nước. về mặt xã hội, Biosar -3 ĐHCT được cộng đồng chấp nhận và đánh giá cao với mong muốn sản phẩm được lưu thông trên thị trường để nông hộ dễ dàng tiếp cận.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...