Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
47 (5+6)/2012 (2012) Trang: 3-18
Tạp chí: Tạp chí Quản lý Kinh tế (CIEM)
Liên kết:

Lao động, việc làm là vấn đề đang được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Cần Thơ là thành phố trung tân của vùng ĐBSC. Trong su thế hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển theo hướng công nghiệp hóa  hiện đại hóa thì con người là yếu tố đặt biệt quan trọng. Nghiên cứu này nghiên cứu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của lao động trong viêc làm và học nghề tại  thànhh phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy lao động  tại địa phương dồi dào, nhiều khu công nghiệp phát triển, có sự hổ trợ của các cơ quan chức năng, có chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm,..; Tuy nhiên, chất lượng tay nghề còn thấp, tinh kỹ luật lao động chưa cao, việc làm chưa ổn định,?. Qua kết quả nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nân cao thay nghề và giúp lao động có việc làm ổn định.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...