Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 5 (2022) Trang: 14-21

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các yếu tố địa chất thủy văn và gia tải đến ổn định bờ sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh vệ tinh tải về từ phần mềm Google Earth được sử dụng để đánh giá mức độ sạt lở bờ sông và mức độ đô thị hóa ven sông. Các số liệu sơ cấp và thứ cấp như địa hình, địa chất, thủy văn và sóng tàu được thu thập và phân tích. Hệ số an toàn  được sử dụng để phân tích mức độ ổn định bờ sông. Các thông số đầu vào của mô hình được lấy từ các số liệu phân tích các yếu tố địa chất, mực nước, tải trọng sóng và tải trọng do quá trình đô thị hóa. Vận tốc dòng chảy thực đo được so sánh với vận tốc không xói của bùn cát cấu tạo bờ sông để đánh giá khả năng gây xói của vận tốc. Kết quả phân tích cho thấy xói lở và bồi tụ đang diễn ra dọc theo đoạn sông nghiên cứu. Vận tốc dòng chảy là một trong những nguyên nhân gây...

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 128-136
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 226-233
Tải về
(2019) Trang: 433-438
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2019) Trang: 429-432
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2016) Trang: 373-380
Tạp chí: The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016)
(2014) Trang: 28-29
Tạp chí: The 4th International Conference for Environment and Natural Resources: Green Growth, Climate Change and Protection of Endangered Coastal Regions, Hochiminh city, 17-18 June 2014
1 (2013) Trang: 121
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ACEC-AEEC-AWE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Water, Land and Southeast Asia food sovereignty
1 (2012) Trang: 112
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ABEASOC
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...