Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2017) Trang: 80-86
Tác giả: Kim Lavane
Tải về
5 (2021) Trang: 2596-2605
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nôn nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế
28 (2020) Trang:
Tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
Volume 80 Number 1 (2014) Trang: 177-183
Tạp chí: Applied and Environmental Microbiology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...