Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 135-144
Tải về

ABSTRACT

The aim of this research was to study the effects of soil bottom ponds in releasing nutrients N,P into water column, which in term may relate to the growth of chaetoceros sp. as water bloom. Soil samples were collected from two different Artemia in categorised into algae bloom (T2) versus non algae bloom (T4). The soil samples were then used to incubate into algae culture bottles in laboratory. Results indicated that chaetoceros sp. grew better (12 million cell/ml) in the pond T2 which was rich in soil organic matters, high concentration of labile organic nitrogen, high amount of N and P mineralized compared to T4 pond (10 million cell/ml), the poor soil in all above parameters compared to walne medium, nutrients provided from soils was not optimum for chaetoceros sp. growth. However, soil rich in organic matter supplied nutrients in longer time and resulted in longer period for algae growing. In practical, farmers supply the same amount of inorganic fertilizer in the pond rich in soil organic matter as the poor soil. This nutrient management way leads to enhance the fast algal development resulted in algae bloom in Artemia ponds.

Keywords:  Water bloom, organic matter, N and P dynamics,  Artemia, Chaetoceros 

Title: Growth of Chaetoceros sp. under the effect of Artemia soil  ponds  in Vinhchau Soc Trang province

TóM TắT

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đáy ao đến sự phóng thích N, P và sự phát triển của tảo Chaetoceros sp. được thực hiện nhằm tìm hiểu vai trò của đất đáy ao trong cung cấp dinh dưỡng N, P liên quan đến sự phát triển của tảo gây trở ngại trong nuôi Artemia. Tảo Chaetoceros sp. được nuôi trong môi trường dinh dưỡng được cung cấp từ hai nền đất đáy ao giàu và nghèo chất hữu cơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy đất đáy ao có ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo. Tảo Chaetoceros sp. phát triển tốt, đạt 12 triệu tế bào trong ml, trong đất giàu chất hữu cơ, giàu N hữu cơ dễ phân hủy và N khoáng hóa và P hữu dụng cao (ao T2) so với ao nghèo các thành phần trên, chỉ đạt 10 triệu tế bào (ao T4) trong ml. Đất đáy ao giàu chất hữu cơ cung cấp dưỡng chất lâu dài hơn, thời gian tảo phát triển dài hơn so với đất nghèo chất hữu cơ. Trong thực tế sản xuất, khi nông dân bón phân giống nhau, thì ao T2 có môi trường giàu dinh dưỡng làm tảo phát triển mạnh, sinh ra hiện tượng ?hoa tảo?. Vì thế cần xác định hàm lượng chất hữu cơ và dưỡng chất N, P  trong đất đáy ao để quản lý dinh dưỡng ao nuôi Artemia hợp lý hơn.

Từ khóa: Chất hữu cơ, Artemia, N và P

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 126-134
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 176-182
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 191-200
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 209-215
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 213-221
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 233-241
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 260-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 45-60
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 53-63
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 72-80
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-93
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 98-108
Tải về
(2022) Trang: 211-221
Tạp chí: Organizing Committee INTERNATIONAL CONFERENCE ON INVESTMENT AND DEVELOPMENT FOR AGRICULTURAL MARKETS AND RURAL TOURISM IN THE MEKONG DELTA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...