Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2016) Trang: 65 - 76
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL 2016
Liên kết:

Nghiên cứu “Đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi bằng lồng quay sinh học yếm khí giá thể rơm” được thực hiện nhằm khảo sát khả năng sử dụng rơm làm giá thể cho lồng quay sinh học (LQSH) yếm khí, đồng thời gia tăng sản lượng khí sinh ra. Thí nghiệm vận hành trên hai mô hình LQSH có cùng thể tích và điều kiện thí nghiệm với giá thể rơm (LQR) và giá thể nhựa (LQN). Kết quả cho thấy ở thời gian tồn lưu nước 32 giờ, lưu lượng nạp nước 0,105 m3/ngày, tổng thể tích khí sinh ra trong 43 ngày vận hành của LQN là 3.009,1 L, của LQR là 3.207,3 L; hiệu quả loại bỏ COD trong nước thải thấp hơn 40%. Khi tăng thời gian tồn lưu nước lên 72 giờ, tải nạp trung bình của LQR tính trên diện tích bề mặt giá thể 0,012 kg BOD/m2*ngày, hiệu quả loại bỏ BOD5 khoảng 55% nhưng hiệu quả loại bỏ COD chỉ đạt 14,53%, tổng thể tích khí sinh ra trong 29 ngày vận hành là 1.893,6 L. Với cùng thời gian lưu nước nhưng LQN có tải nạp tính trên diện tích bề mặt giá thể 0,0096 kg BOD/m2*ngày cho hiệu quả loại bỏ BOD5 và COD khá tốt lần lượt 56,91% và 53,87%, thể tích khí sinh ra trong 29 ngày vận hành là 2.503 L. Sau khi ngưng nạp nước thải, từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 43 lồng quay tiếp tục duy trì sinh khí và đạt mức 579,3 L đối với LQR và 456 L đối với LQN. Như vậy rơm có thể sử dụng làm giá thể cho LQSH yếm khí để xử lý nước thải chăn nuôi giúp tăng lượng biogas, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường do đốt rơm trên đồng gây ra.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...