Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2021) Trang: 177-184
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ
129 (2021) Trang: 113-124
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
130 (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên
130 (2021) Trang: 87-96
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...