Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2018) Trang: 59-65
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Chế định đất đai an toàn có vai trò quan trọng đối với việc tăng năng suất đất nông nghiệp vì giúp tạo động lực cho nông dân đầu tư lâu dài vào đất, đặc biệt khi nền kinh tế chuyển dịch sang hướng công nghiệp. Việc sửa đổi pháp luật đất đai qua các giai đoạn ở nước ta đã giúp tăng tính an toàn của quyền đất đai của nông dân. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn còn một số hạn chế về thời hạn và thủ tục gia hạn đối với quyền sử dụng đất nông nghiệp được giao cho nông dân. Để tiếp tục khuyến khích nông dân đầu tư lớn và lâu dài vào đất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa của đất nước, thủ tục gia hạn cần hoàn thiện hơn và thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cần kéo dài theo hướng vô thời hạn. Bài viết đề cập đến một số bất cập của pháp luật Việt Nam về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp và hướng hoàn thiện trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 79-84
Tải về
Phan Trung Hiền (2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
06 (2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
In Yonjun Zhao, Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (2014) Trang: 279-296
Tạp chí: Farmland acquisition in China: Governance, local practices, and international experiences (Chinese language)
1 (2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...