Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 294-302
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tưới ngập-khô xen kẽ kết hợp bón giảm lượng phân lân (P) đến sự thay đổi của lân hữu dụng trong đất, sinh khối và năng suất lúa trên vùng đất thâm canh lúa ba vụ tại huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu. Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện trong 02 vụ Đông Xuân 2011-2012 và Đông Xuân 2013-2014. Thí nghiệm được bố trí bao gồm 2 nhân tố, bao gồm: quản lý nước và liều lượng phân P. Ba chế độ quản lý nước gồm: tưới ngập liên tục (NT+5), tưới khi mực nước ruộng giảm -15 cm (NT-15) và tưới khi mực nước giảm -30 cm so với mặt ruộng (NT-30). Bốn liều lượng bón phân P gồm: không bón phân P (P0), bón 20 kg P2O5/ha (P20), bón 40 kg P2O5/ha (P40), bón 60 kg P2O5/ha-mức bón phổ biến của nông dân trong vùng (P60). Mỗi nghiệm thức được thực hiện ba lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy áp dụng biện pháp tưới ngập-khô xen kẽ có thể giúp tiết kiệm được 9-19% lượng nước tưới so với tưới ngập liên tục. Áp dụng tưới khi mực nước ruộng giảm -15 cm kết hợp bón giảm 1/3 lượng phân P có thể duy trì được hàm lượng P hữu dụng trong đất, sinh khối rơm và năng suất lúa không thay đổi so với phương pháp canh tác truyền thống. Áp dụng tưới ngập-khô xen kẽ kết hợp bón giảm phân P đã giúp giảm chi phí sản xuất và thích ứng với điều kiện thiếu nước tưới trong mùa khô do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong thâm canh lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...