Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23 (2) (2018) Trang:
Tạp chí: Vietnam Analytical Sciences Society
Liên kết:

Nghiên cứu này tiến hành đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của một số cao chiết từ cây thuốc ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long thông qua việc bảo vệ tế bào tụy tạng MIN6 khi các tế bào này bị gây stress oxi hóa bởi hydrogen peroxide. Tế bào MIN6 đã được xử lý trước trong 24 giờ với nhiều nồng độ của các cao chiết khác nhau và vitamin E (chất đối chứng dương), sau đó H2O2 0,4 mM (nồng độ đã được khảo sát tối ưu) được thêm vào trong tất cả các mẫu (ngoại trừ control) trong 2 giờ. Khả năng sống sót của tế bào được thực hiện bằng phương pháp xác định mật số tế bào sống sử dụng bộ Kit CCK-8, đo ở bước sóng 450nm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các cao chiết tổng của cỏ sữa lá lớn (Euphorbia hirta L. - Eup), diệp hạ châu thân xanh (Phyllanthus amarus L. - Phy), mắc cỡ (Mimosa pudica L. - Mim), ổi (Psidium guajava L. - Psi), và sầu đâu (Azadirachta indica A. Juss - Aza) đều có khả năng kháng oxi hóa ở mức độ tế bào. Trong đó cao chiết từ ​​Eup và Psi cho hoạt tính mạnh hơn các cao chiết còn lại. Các nghiên cứu tiếp theo về thành phần hóa học của các loài thảo dược này đang được tiến hành.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 40-44
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 48-55
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...