Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Liên kết:
Thức ăn tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt trong các giai đoạn ương, vèo và nuôi quảng canh cải tiến. Thức ăn tự nhiên bao gồm tảo, động vật phù du (luân trùng, trứng nước, giáp xác chân chèo…) và các nhóm động vật đáy (giun ít tơ, giun nhiều tơ, động vật thân mềm, giáp xác nhỏ…). Ở giai đoạn đầu của ấu trùng tôm, cá các nhóm động vật phù du (ĐVPD) là nguồn thức ăn rất quan trọng và không thể thay thế do chúng có kích thước nhỏ (kích thước của luân trùng dao động 50-500µm, trứng nước từ 300-1000µm…) phù hợp với giai
đoạn từ ấu trùng/bột lên hương/postlarave hoặc giống và giá trị dinh dưỡng cao nhất là hàm lượng các axit béo cao không no (HUFA như EPA, DHA, ARA) và nhiều enzyme cần thiết cho quá trình sinh trưởng, phát triển mà thức ăn nhân tạo không đáp ứng được.  Hầu hết các loài ĐVPD đều thích hợp cho ương cá bột, nhưng luân trùng và trứng nước (Moina sp.) được xem là các đối tượng nước ngọt tốt nhất có khả năng gia tăng hàm lượng protein và các giá trị dinh dưỡng khác cho cá bột.
 
Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...