Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Liên kết:

4.1 GIỚI THIỆU
4.2 KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG CẢI TIẾN
4.2.1 Ương cá bột lên cá giống nhỏ (5 g) trong ao lót bạt
4.2.2 Ương cá giống nhỏ (5 g) lên cá giống lớn (30 g) trên bể xi măng
và ao lót bạt
4.2.3 Qui trình cải tiến kỹ thuật ương cá tra trong ao đất
4.3 KẾT QUẢ CỦA QUI TRÌNH ƯƠNG
4.3.1 Ương cá bột lên cá giống nhỏ (5 g) trong ao lót bạt
4.3.2 Ương từ cá giống nhỏ (5 g/con) lên cá giống lớn (30 g/con)
trong bể xi-măng (25 m3)
4.3.3 Cải tiến kỹ thuật ương cá bột lên cá giống trong ao đất
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 112-119
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 12-20
Tải về
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 55-64
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
(2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Thanh Liêm
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...