Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Vùi Minh Tâm (2021) Trang: 1-12
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
(2015) Trang: 28
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. 22-23/10/2015. Can Tho, Viet Nam
1 (2013) Trang: 188
Tạp chí: ifs 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Bùi Minh Tâm
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...