Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. 3 (2022) Trang: 40-44

High-performance sequences are generating increasingly comprehensive catalogs of crop genetic variation. To make optimal use of this vast collection of data for research purposes, a robust and reproducible analytical pipeline discipline is required that is capable of accurately detecting and favoring variants. The entire genome sequencing data from the rice variety Nang Thom Cho Dao was analyzed using the appropriate bioinformatic pipeline. A total of 21 million reads with 6,6 GB of data were analyzed. SNPs and indels from the Nang Thom Cho Dao genome were found to be variable when compared to the Nipponbare reference rice genome. The result showed that the novel Indel of BADH2 gene in Nang Thom Cho Dao genome. The study will contribute valuable information to the development of genetic markers for rice breeding strategies using Nang Thom Cho Dao rice varieties.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 41-46
Tải về
(2022) Trang: 59-64
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long-SDMD 2022 Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và Phát triển
Huỳnh Kỳ (2021) Trang:
Tạp chí: CHỈ THỊ GEN CHỨC NĂNG TRONG CHỌN GIỐNG LÚA
(2021) Trang: 91-92
Tác giả: Huỳnh Kỳ
Tạp chí: 35 năm hình thành và phát triễn ngành khoa học và công nghệ An Giang
1 (2012) Trang: 40
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...