Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 210-217
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 31/05/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Factors influencing consumers’ purchase intention towards private label brands of supermarkets – case in Can Tho city

Từ khóa:

Nhãn hàng riêng (NHR), phân tích biệt số, ý định tiêu dù

Keywords:

Discriminant analysis, private-label brands,  purchasing intention

ABSTRACT

The study was conducted to identify the consumers’ purchasing intention of private-label brands as shopping at two supermarkets in Can Tho City, namely Big C and Co.opMart. Research’s data was collected from 200 customers shopping at the two mentioned supermarkets through quota sampling method. Discriminant analysis of this study reveals that the group of factors, including the perceived value for money of private-label brand, the perceived price of private-label brand, the promotion of private-label brand, the identification of private-label brand, the quality of supermarket service and family income affect consumers’ purchasing intention of private-label brands. The study is expected to give practical results to retail supermarkets for supporting them to find the right direction on the path of leading private-label brands into Can Tho city market.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhãn hàng riêng của khách hàng tại hai siêu thị tổng hợp chuyên bán lẻ có nhãn hàng riêng là siêu thị Big C và siêu thị Co.opMart tại thành phố Cần Thơ. Dữ liệu của 200 khách hàng được thu thập với điều kiện khách hàng đến mua sắm tại hai siêu thị nói trên thông qua phương pháp chọn mẫu hạn mức. Phương pháp phân tích phân biệt được áp dụng đã chứng minh các nhóm nhân tố bao gồm giá trị kinh tế của nhãn hàng riêng, giá cả cảm nhận của nhãn hàng riêng, chương trình khuyến mãi của nhãn hàng riêng, sự nhận biết nhãn hàng riêng, chất lượng dịch vụ của siêu thị và tổng thu nhập gia đình có ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhãn hàng riêng của khách hàng. Kết quả nghiên cứu đóng góp những yếu tố thiết thực để hỗ trợ các siêu thị bán lẻ đưa ra các quyết định marketing hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc kinh doanh nhãn hàng riêng ở thị trường thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Huỳnh Nhựt Phương, Nguyễn Thị Ngọc Bích và Nguyễn Thúy An, 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng nhãn hàng riêng tại các siêu thị bán lẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 210-217.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 148-159
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 70-79
Tải về
(2018) Trang: 68-77
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM, 31/05 - 1/06/2018
(2017) Trang: 441-451
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017; KHOA KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ; 13-14/01/2017
(2017) Trang: 426-440
Tạp chí: UHD-CTU annual Economics and Business Conference proceedings - 2017; Khoa Kinh Tế Đại Học Cần Thơ, 13-14/01/2017
(2016) Trang: 3-19
Tạp chí: Marketing trong kỹ nguyên mới, Marketing số cho Doanh nghiệp, dự báo tiềm năng và thách thức, 15/10/2016, Đà Nẵng, Việt Nam
(2015) Trang: 276-290
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, Địa điểm tổ chức Khoa Kinh Tế, Ngày 08, 09 tháng 12 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...