Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2018) Trang: 24-32
Tạp chí: Hội thảo khoa học Trái Đất-Mỏ-Môi trường bền vững
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long là châu thổ rộng lớn và màu mỡ, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, là địa bàn chủ lực trong xuất khẩu nông sản và thủy sản với 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 70% giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, ĐBSCL cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác động của việc khai thác bất hợp lý tài nguyên nước trên thượng nguồn... làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, gia tăng tình trạng triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực về khoa học Trái Đất và môi trường nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Bài viết này đề cập đến thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực các ngành khoa học Trái Đất và môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của người dân, làm cho Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 117-121
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 148-157
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 19-26
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 19-27
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 69-73
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 71-79
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 88-97
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 90-96
Tải về
(2021) Trang: 181-201
Tạp chí: Hội thảo khoa học Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL trong mỗi quan hệ liên kết vùng theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2030 tại ĐH KHXH&NV TP HCM ngày 30/9/202020
1 (2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "
1 (2019) Trang: 65-74
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"
25 (2020) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế Đại học An Giang
1 (2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
2 (2018) Trang: 910-919
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, TP. Đà Nẵng, 21/4/2018
(2016) Trang: 210-216
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2016) Trang: 361-367
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2017) Trang: 184-195
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
5 (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
6 (2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
(2015) Trang: 292-298
Tạp chí: Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông, TP.HCM, ngày 29-30/5/2015
8 (2012) Trang: 55
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...