Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
Liên kết:

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus) được thực hiện từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013. Kết quả đã cho thấy chỉ số thành thục (gonadosomatic index-GSI) của chúng khá nhỏ (từ 0,14-1,71%) và ít biến động hơn so với chỉ số tích luỹ năng lượng (hepatosomatic index-HSI) (từ 0,26-2,06%); nhân tố điều kiện (conditional factor-CF) của cá bống dừa ít biến động và đặc biệt là ở cá thể đực và giá trị CF đạt cao nhất ở tháng 1 và 2. Sức sinh sản của cá bống dừa là khá cao (trung bình là 285±240 trứng/g cá cái) và có sự biến động lớn (63-815 trứng/g cá cái) ở kích cỡ trung bình là 9,8±1,4 cm và khối lượng toàn thân trung bình là 11,3±5,8 g. Kết quả cũng cho thấy trong suốt 12 tháng tuyến sinh dục của cá bống dừa đều có xuất hiện đến giai đoạn IV trong 6 giai đoạn phát triển của thang thành thục sinh dục của cá, điều này cho thấy mùa vụ sinh sản của cá bống dừa là quanh năm và tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 6.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...