Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2019) Trang: 102-110
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát sự hiểu biết của giảng viên (GV) và sinh viên (SV) trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về nghiên cứu hành động (NCHĐ), qua đó xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng của việc ứng dụng NCHĐ trong nâng cao chất lượng giảng dạy kĩ năng đọc hiểu (CLGDKNĐH) cho SV học tiếng Anh chuyên ngành (TACN) tại trường ĐHCT. Số liệu phục vụ cho nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 20 GV và 200 SV đã và đang dạy, học TACN tại trường ĐHCT. Thống kê mô tả, kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, GV và SV dạy, học TACN tại trường ĐHCT có thái độ tích cực về ảnh hưởng của NCHĐ đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng học TACN của họ, đặc biệt là việc áp dụng NCHĐ vào việc giảng dạy kĩ năng đọc hiểu của TACN tại trường ĐHCT. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra được có 04 nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng NCHĐ trong việc cải tiến chất lượng dạy và học TACN là môi trường và cơ sở vật chất (MT&CSVC), kĩ năng, phương pháp giảng dạy và từ vựng; trong đó MT&CSVC là yếu tố tác động mạnh nhất đến việc nâng cao CLGDKNĐH cho SV học TACN.

Các bài báo khác
5 (2020) Trang: 2145-2157
Tạp chí: THE CAUSES AND SOLUTIONS FOR GENDER EQUALITY IN RURAL EDUCATION IN DAI TAM, MY XUYEN DISTRICT SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM
8 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Social Sciences and Humanities Research
(2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA 05
Volume 5, 2018 (2018) Trang: 211-215
Tạp chí: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED)
(2017) Trang: 331 - 340
Tạp chí: Hôị Thảo Bảo tồn và Phát huy các giá trị văn hóa ĐBSCL trong quá trình hội nhập&phát triển, Khoa Khoa học xã hội Nhân văn, ngày 28/11/2017
(2017) Trang: 54-63
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 3 NĂM 2017, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXHNV, HỒ CHÍ MINH, 02/8/2017
01 (2016) Trang: 307-320
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế công tác xã hộ với gia đình và trẻ em
1 (2013) Trang: 119
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...