Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2020) Trang: 13-18
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng

TÓM TẮT

Lai tạo chủng nấm rơm mới nhằm đa dạng hóa các chủng nấm,từ 02 chủng nấm ở Đồng bằng Sông Cửu Long, được tiến hành thí nghiệm lai chéo tạo 25 tổ hợp lai. Kết quả chọn được 14 tổ hợp có hiện tượng lai chéo trên môi trường PDA. Thực hiện thí nghiệm kiếm tra tốc độ sinh trưởng trên môi trường PDA và khả năng phân giải cellulose trên môi trường CMC đã chọn ra 05 tổ hợp có kết quả cao nhất là A1B4, A2B1, A3B5, A4B4, A5B5. Sau khi trồng thử nghiệm trong nhà trồng có 03 chủng nấm lai cho quả thể là A1B4, A2B1 và A5B5 với năng suất lần lượt là 460,93 g, 416,41 g và 385,20 g trên 6 kg chất khô rơm. Kết hợp với kết quả giải trình tự 02 chủng nấm mới có tiềm năng là A1B4 và A2B1 chủng nấm này đều thuộc chủng Volvariella volvacea. Hai chủng nấm này có năng suất tương đối cao và màu sắc sáng đẹp so với các chủng nấm ban đầu.

Từ Khóa: Kỹ thuật lai tạo, nấm rơm (Volvariella volvacea), rơm rạ

 
Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 175-185
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 253-261
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 37-45
Tải về
chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566 (2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...