Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Polysaccharide là một trong những hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng của nấm linh chi (Ganoderma lucidum). Các hoạt tính này bao gồm kích thích hệ miễn dịch, bảo vệ gan, hạ huyết áp, chống ung thư, kháng oxy hóa, … Do đó, hiệu suất ly trích các hợp chất polysaccharide từ nấm linh chi bằng nhiều phương pháp khác nhau ngày càng được quan tâm nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài này là xác định được loại dung môi phù hợp để ly trích polysaccharide từ nấm linh chi đồng thời tối ưu hóa nhiệt độ và thời gian ly trích để đạt được hiệu suất và khả năng kháng oxy hóa cao. Trong thí nghiệm ly trích polysaccharide, các điều kiện ly trích polysaccharide được tối ưu hóa bằng phương pháp đáp ứng bề mặt. Các nhân tố được lựa chọn để tối ưu bao gồm: dung môi, nhiệt độ và thời gian ly trích. Từ kết quả thí nghiệm đã xác được các điều kiện tối ưu như sau: dung môi là NaOH 1M, nhiệt độ ly trích 60,90oC, và thời gian ly trích là 73,64 phút. Kết hợp với các điều kiện cố định là tỉ lệ (v/w) 1:20, đánh sóng siêu âm ở công suất 300W, 30 phút, thì hiệu suất ly trích và khả năng khử DPPH lần lượt đạt 9,2995% ± 0,32% và 86,15% ± 0,65%. Dịch trích polysaccharide thô sau khi ly trích từ các điều kiện tối ưu có hoạt tính kháng oxy được xác định bằng phương pháp khử gốc tự do DPPH với giá trị IC50 là 1,94mg/mL. Các kết quả này đã cung cấp những dẫn liệu quan trọng nhằm tạo tiền đề để xây dựng quy trình ly trích polysaccharide trên quy mô lớn.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 175-185
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 253-261
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 37-45
Tải về
chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566 (2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...