Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
112 (2015) Trang: 19-27
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng

Việc tạo kênh dẫn vốn đến với người nghèo trong sản xuất, kinh doanh là rất cần thiết để cải thiện thu nhập của những hộ nghèo. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (CWED) là một trong những tổ chức được thành lập để thực hiện mục tiêu mang tín dụng đến với người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của tín dụng nhỏ (TDN) từ CWED đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sử dụng phương pháp khác biệt trong khác biệt (Difference in Differences - DID) cùng với mô hình hồi quy OLS. Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp về đặc điểm, thu nhập và sự tham gia CWED giai đoạn 2011-2013 của 200 hộ nghèo ở 23 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiếp cận TDN từ CWED có tác động tích cực lên thu nhập của hộ nghèo. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy ảnh hưởng tích cực của hộ đến việc gia tăng thu nhập của hộ nghèo.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 103-112
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 267-276
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 58-64
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tải về
14(2) (2019) Trang: 72-85
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
229 (2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
102 (2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
26 (2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
1 (2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
80 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
412 (2012) Trang: 63
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
70 (2012) Trang: 48
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
10 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
1 (2012) Trang: 278
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...