Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 64-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/08/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Expenditure on public lottery of individuals in Can Tho

Từ khóa:

Xổ số kiến thiết, chi tiêu, cầu, Cần Thơ

Keywords:

Public lottery, expenditure, demand, Can Tho

Abstract

The present study examined determinants of expenditure on public lottery of individuals in Can Tho City, Vietnam. Data for the analysis were collected from the survey on 400 individuals. The Tobit model was applied to determine the determinants of lottery expenditure in the latest week and month before the survey. Findings showed that lottery players accounted for a great part of sampled individuals, about 55%. Permanent players accounted for about 85% of the players. Individuals, who are Kinh (a people group of Vietnamese) at the old age and with high education, have lower expenditure. In addition, individual, who are living with couple, with high income, accessibility to lottery vendors and being self-employed are likely to play more than others are. That someone in the family won a lottery prize also promote people to play lottery. A great part of players have a wish to win a prize and to help the poor vendors.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho xổ số kiến thiết của người dân ở Thành phố Cần Thơ. Việc phân tích dựa trên số liệu thu thập được từ 400 cá nhân. Tác giả sử dụng mô hình Tobit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chi tiêu của người dân cho xổ số kiến thiết trong tuần và trong tháng gần nhất khi thu thập số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người dân chơi xổ số tương đối cao, chiếm gần 55% số quan sát trong mẫu, trong đó phần lớn là những khách hàng thường xuyên, chiếm hơn 85% tổng số khách hàng. Những khách hàng có độ tuổi càng cao, là người Kinh, có học vấn cao thì có mức chi tiêu trung bình cho xổ số thấp hơn. Những người đang sống với vợ/chồng, có thu nhập cao, tiếp xúc được với người bán vé số lẻ, làm nghề kinh doanh tự do chi cho xổ số nhiều hơn những người khác. Ngoài ra, việc trong gia đình có người đã từng trúng thưởng lớn từ xổ số cũng sẽ kích thích người chơi mua nhiều vé số hơn. Những người chơi xổ số chủ yếu có mong muốn trúng thưởng và giúp những người bán khó khăn.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 103-112
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 267-276
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 58-64
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tải về
14(2) (2019) Trang: 72-85
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
229 (2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
102 (2014) Trang: 17-24
Tạp chí: Công nghệ ngân hàng
26 (2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
1 (2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
80 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
412 (2012) Trang: 63
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Nghiên cứu Kinh tế
70 (2012) Trang: 48
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
10 (2012) Trang: 42
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Ngân hàng
1 (2012) Trang: 278
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...