Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 1-5
Tải về

ABSTRACT

The article makes some starting points and the author wishes to get more attention as well as discussion on what opportunities internationally economic integration are bringing about to tertiary education in Mekong Delta. Another important point raised here is how the universities in Mekong Delta overcome the challenges, seize the opportunities in order to meet the demand of educational innovation.

Keywords: opportunities, challenges, innovation of tertiary education, internationally economic integration

Title:  Discussing the opportunities and challenges of tertiary education inMekongDelta in the time of integration

TóM TắT

Bài viết nêu vài suy nghĩ bước đầu, tác giả mong được nhiều người quan tâm nối tiếp nhau suy nghĩ và trao đổi về vấn đề: Hội nhập kinh tế quốc tế đang đưa đến cho giáo dục đại học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long những cơ hội gì?  Và điều quan trọng là các trường đại học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phải vượt qua những thách thức để nắm bắt được cơ hội, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Từ khoá: cơ hội, thách thức, hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới giáo dục đại học

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 153-162
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 163-172
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 219-228
Tải về
(2016) Trang: 02-19
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2009) Trang:
Tạp chí: The Bulletin of the Faculty of Bioresources , MIE University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...