Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 74-82
Tải về
73 (2022) Trang: 3251-3262
Tạp chí: Computers, Materials and Continua
226 (2021) Trang: 243 - 250
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
1(86) (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng
(2015) Trang:
Tạp chí: International Conference on Control and Automation, System, Busan Korea 13-16 Octorber
ISBN: 978-604-913-429-6 (2015) Trang: 747-752
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...