Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
22 (2016) Trang: 105-113
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định khả năng gây bệnh của vi nấm nhiễm trên cá lóc (Channa striata) nuôi thâm canh. Tổng số 242 mẫu cá lóc bệnh được thu tại sáu tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 01 năm 2016. Kết quả phân lập được 207 chủng nấm thuộc 5 giống khác nhau gồm Achlya, Protoachlya, Saprolegnia, AspergillusFusarium. Thí nghiệm cảm nhiễm cá lóc với năm loài thuộc năm giống vi nấm nói trên với mật độ 106 bào tử/L được thực hiện. Tỉ lệ cá chết tích lũy sau 14 ngày cảm nhiễm với các chủng Achlya bisexualis ĐT02.32, Fusarium equiseti TV01.06, Protoachlya sp. CT01.03, Saprolegnia sp. ĐT01.33 và Aspergillus oryzae VL01.01 lần lượt là 83,3%; 50,0%; 16,7%; 13,3% và 6,7%. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) khả năng gây bệnh trên cá lóc của chủng A. bisexualis ĐT0232 và chủng F. equiseti TV0106 cao hơn các chủng vi nấm khác; (ii) nghiên cứu mô bệnh học ghi nhận: nhiều sợi nấm xuất hiện trên vết thương ở da, tế bào biểu mô bị hoại tử. Hiện tượng thoái hóa được ghi nhận ở lớp biểu bì, lớp bì và dưới cơ. Sợi nấm nhiễm vào lớp biểu bì đến cơ với sự xuất hiện của một vài u hạt xung quanh sợi nấm.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...