Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15(286) (2018) Trang: 56-57
Tạp chí: Thủy sản Việt Nam
Liên kết:

Đề tài “Ứng dụng công nghệ Plasma lạnh xử lý nước cấp cho mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt” thực hiện nhằm mục tiêu xử lý nguồn nước cấp và cải thiện chất lượng nước, góp phần nâng cao tỉ lệ sống và năng suất cá lóc trong mô hình thực hiện ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long và huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh từ tháng 4/2017 – 4/2018. Kết quả thực nghiệm cho thấy, hoạt động ứng dụng công nghệ plasma lạnh xử lý nước cấp cho mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt bước đầu đạt hiệu quả qua việc cải thiện và ổn định chất lượng nước. Tỉ lệ sống cá lóc trong các bể bạt thực nghiệm đạt khá cao từ 78,5 – 84%, so với không xử lý chỉ đạt trung bình là 67,7%. Tăng trưởng của cá nuôi ở các bể 1,2 và 3 sau 5 tháng nuôi ghi nhận theo thứ tự (bể 1: 3,23g/ngày; 416g/con; bể 2: 3,33g/ngày; 425g/con và bể 3: 3,17g/ngày; 417g/con). Năng suất cá nuôi ở các bể đạt trung bình 478,67 kg/bể, cao nhất đạt 535 kg/bể. Trong quá trình vận hành hệ thống nuôi, hiện tượng làm bẩn môi trường nuôi được giới hạn, tần suất thay nước cho hệ thống giảm 50%, tiết kiệm chi phí cấp và thay nước.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 67-75
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 69-77
Tải về
Số 02 (2004) Trang:
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang: 145-160
Tạp chí: Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
1 (2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
17 (2012) Trang: 16
Tạp chí: Aquaculture Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...