Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 258-265
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 13, Thị xã Sơn Tây, TP Hà NỘi, tháng 11 năm 2022
Liên kết:

Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành thủy sản, với chiều dài bờ biển khoảng 25 km, có các cửa biển lớn như Gành Hào, Hố Gùi, Giá Lồng Đèn…; diện tích ngư trường trên 5.000m², có trữ lượng thủy sản lớn (106.100 tấn năm 2015), phong phú về chủng loại như tôm, cua, cá,... Hiện nay ngành thủy sản của huyện Đầm Dơi đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và ngày càng phát triển cả về qui mô, diện tích cũng như hình thức, kỹ thuật canh tác. Ngành thủy sản đã mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giải quyết việc làm, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh nền kinh tế của huyện Đầm Dơi và kinh tế chung của tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của ngành thuỷ sản đã dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đối với tài nguyên đất, nước, sinh vật và môi trường ở huyện Đầm Dơi. Vì vậy trong phạm vi bài viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên theo hướng phát triển bền vững ngành thủy sản của địa phương.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 1104-1110
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021
01 (2019) Trang: 1061-1066
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 11, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ngày 18 - 21/04/2019
03 (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
02 (2019) Trang: 230-237
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
(2018) Trang: 72-81
Tạp chí: Hội nghị khoa học địalí toàn quốc lần thứ 10, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, ngày 21, 22/04/2018
(2016) Trang: 631-638
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí lần thứ 9, Qui Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 519-528
Tạp chí: Hội thảo khoa học:"Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL", Địa điểm: Hội trường D201 - D202Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM.
4 (2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
50 (2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...