Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2019) Trang: 1061-1066
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 11, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ngày 18 - 21/04/2019
Liên kết:

Dạy học gắn liền với thực tế, trải nghiệm nghề nghiệp là một trong những yêu cầu của việc đào tạo nghề nói chung và đào tạo giáo viên nói riêng, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển năng lực đội ngũ giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục. Bài viết đã phân tích, đánh giá những hiệu quả mang lại từ hoạt động dạy học trải nghiệm cho sinh viên ngành Sư Phạm Địa Lí ở trường Đại học Cần Thơ, sau khi kết thúc học phần địa chất học và có tham gia hoạt động trải nghiệm. Những kết quả này sẽ là một trong những cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trong thời gian tới theo định hướng chung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trên cơ sở nghiên cứu, chúng tôi có đánh giá hiệu quả dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Sư Phạm Địa Lí, kịp thời đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giáo viên phục vụ công cuộc đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ sau năm 2018.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 258-265
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 13, Thị xã Sơn Tây, TP Hà NỘi, tháng 11 năm 2022
(2021) Trang: 1104-1110
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021
03 (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
02 (2019) Trang: 230-237
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
(2018) Trang: 72-81
Tạp chí: Hội nghị khoa học địalí toàn quốc lần thứ 10, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, ngày 21, 22/04/2018
(2016) Trang: 631-638
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí lần thứ 9, Qui Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 519-528
Tạp chí: Hội thảo khoa học:"Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL", Địa điểm: Hội trường D201 - D202Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM.
4 (2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
50 (2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...